TERMOSTATO SECADO KIT MAYTAG

MAYTAG
SECLA-1053VP

Data sheet

CODIGO
LA-1053