PORTACARBON CON TERMINAL KITCHENAID

KITCHENAID
BAT4162546

Data sheet

CODIGO
4162546