CUBIERTA PARA ENGRANE KITCHENAID

KITCHENAID
BAT8212396

Data sheet

CODIGO
8212396