MOTOR 120 V. 5 VEL.BLANDER KITCHENAID

KITCHENAID
LICW10225872

Data sheet

CODIGO
9708887