ASSY-ONYX BLACK PLANETARY KITCHENAID

KITCHENAID
BAT9708176

Data sheet

CODIGO
9708176